Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Grudziądzki Klub Motocyklowy Spółka Akcyjna
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Stanisław Wajsgerber
Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej: Marietta Pokrzywnicka
Członek Rady Nadzorczej: Zbigniew Fiałkowski
Członek Rady Nadzorczej: Zdzisław Cichoracki
 
 

Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wymienionym w kodeksie spółek handlowych, należy:

  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny;
  2. zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości;
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  5. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie;
  6. opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia (za wyjątkiem uchwał podejmowanych bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia);
  7. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą 1/10 (jedną dziesiątą) pokrytego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki.
  8. Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/10 pokrytego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki.
  9. Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady mogą być powołani na kolejne kadencje.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Szpil 19-01-2014 21:34:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Szpil 19-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Szpil 18-02-2022 10:44:32