Badanie finansowe Spółki za 2015 r.

Badanie finansowe Spółki za rok 2015.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości w Spółce w marcu 2016 roku, zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Badanie wykonał kluczowy biegły rewident Andrzej Zaskurski  w imieniu  SAKS AUDIT Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Matejki 42, będącym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr 1467 , który stwierdza  iż :

bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazuje stratę przewyższającą jedną trzecią kapitału podstawowego (przy braku kapitału zapasowego i rezerwowego), w związku z czym Zarząd Spółkł zwołał Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjecai uchwały o dalszym istnieniu spółki. Walne Zgromadzenie podjęło przedmiotową uchwałę. W dniu 10 marca 2016 roku Walne Zgromadzenie dokonało podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji objętych za wkłada gotówkowy przez Gminę Miasto Grudziądz. Powyższe działania mają zapewnić kontynuoację działąnia jednostki w 2016 roku.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowsości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Szpil 28-09-2016 13:09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Szpil 28-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Szpil 28-09-2016 13:09:58