Badanie finansowe Spółki za 2014 rok

Badanie finansowe Spółki za rok 2014.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości w Spółce w marcu 2015 roku, zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Badanie wykonała kluczowy biegły rewident Barbara Marczyk( nr ewid. 11526) w imieniu  SAKS AUDIT Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Matejki 42, będącym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr 1467 , który stwierdza  iż :

bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2014 r. wykazuje stratę przewyższającą jedną trzecią kapitału podstawowego (przy braku kapitału zapasowego i rezerwowego), w związku z czym Zarząd Spółkł zwołał Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjecai uchwały o dalszym istnieniu spółki. Walne Zgromadzenie podjęło przedmiotową uchwałę. W dniu 10 marca 2015 roku Walne Zgromadzenie dokonało podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji objętych za wkłada gotówkowy przez Gminę Miasto Grudziądz. Powyższe działania mają zapewnić kontynuoację działąnia jednostki w 2015 roku.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowsości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Szpil 02-06-2015 12:46:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Szpil 02-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Szpil 02-06-2015 13:13:09